Zarejestruj się

Do pracy jadę rowerem, a Ty?

konkurs rowerowy - edycja 2018

Rejestracja użytkownika w konkursie - Do pracy jadę rowerem.
  

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ) - jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, adres siedziby: 81-364 Gdynia, ul.10 lutego 24. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w celu rejestracji i udziału w konkursie „Do pracy jadę rowerem”.


W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w celu rejestracji i udziału w konkursie „Do pracy jadę rowerem”. Oświadczam, że  zostałam/em  poinformowana/y, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w celu wzięcia udziału w konkursie oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, jak również możliwość ich poprawiania.

 

Swoje przejazdy możesz zacząć rejestrować od 3 kwietnia.

Logowanie

Obserwuj nas